کروماکی یک تکنیک جلوهای ویژه سینمایی است که درمواردی  مانند بازی های ویدیوئی ،موشن گرافیک،  ویدئوهای آموزشی و فیلم هایی باجلوهای ویژه استفاده می شود. مهم ترین کارآیی آن این است که به راحتی می توان پس زمینه ویدئو را حذف کرد و پس زمینه ی دلخواه خود را به جای آن جایگزین کنید. استود کروماکی سه پایه شامل ویژگی هایی ازجمله سیستم سؤیچ.اتاق رژی.اتاق گریم.دکورآموزشی .مانیتور LED است و ابعاد آن 7/2*6*8 (متراژ 8*6 و ارتفاع 70/2) می باشد