مجموعه سه پایه با به کارگیری کادری مجرب و هزینه اجرا و برگذاری همایش و سمینار به شما کارفرمایان محترم کمک می کند تا مراسم باشکوه و پربارتری را برگذار کنید. برخی از  خدمات مادر این زمینه شامل .تصویر برداری با دربین های مختلف . کرین و…. عکاسی . هماهنگی مجری .خواننده وچهرهای شناس و.. می باشد.